Mastercourse Strategisch Klachtenmanagement

(Amsterdam)

In deze tweedaagse intensieve Mastercourse leert u alle wezenlijke facetten van klachtenmanagement en hoe u deze strategisch verankert in uw organisatie. Het programma omvat in totaal tien modules die telkens worden afgewisseld met interactieve werkvormen: (1) De strategische waarde van klachtenmanagement inzien; (2) Ontwaren van het belang van klachtenmanagement; (3) Klachtenmanagement op de mentale agenda zetten (en houden); (4) Modelleren van klachtenmanagement; (5) Ontwikkelen van leiderschap en beleid; (6) Inrichten van het klachtenproces; (7) Versterken van een klachtgerichte cultuur & mentaliteit; (8) Monitoren van het klachtenproces en opzetten van de verbetercirkel; (9) Strategisch verankeren van klachtenmanagement en (10) Best practises.


Data en een uitgebreid programma


Opleiding Gouden Oor practitioner

(in-company)

Speciaal voor organisaties die aan de slag zijn (of gaan) met feedback- en klachtenmanagement – en zich daarbij oriënteren op een integrale aanpak en zich richten op de geldende richtlijnen, normen en best practices op dit gebied – is de opleiding Gouden Oor Practitioner bestemd. De opleiding vertaalt de ISO 10002 richtlijnen en de Gouden Oor Standaard heel concreet naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast dienen best practices – onder andere die van de Gouden Oor Award – als praktijkvoorbeeld en ter inspiratie.

De opleiding tot Gouden Oor practitioner leidt op om:
* feedback/klachtenmanagement strategisch te verankeren in uw organisatie
* het feedback/klachtenproces klantgericht in te richten en aan te sturen
* feedback en klachten organisatiebreed te benutten voor customer engagement
* feedback/klachten structureel te benutten om producten en processen te verbeteren.

De opleiding is sterk interactief van opzet, kent veel verschillende werkvormen en creëert veel ruimte voor eigen inbreng en organisatiespecifieke zaken. Zo ontstaat commitment en groeit draagvlak voor het ontwikkelen en versterken van feedback- en klachtenmanagement.

integraal klachtenmanagement